Погребални и траурни услуги от

Траурна Агенция “Милком 5908″


Безплатни консултации 24 часа,

7 дни в седмицата на:

0878 290 681 и 0886 57 70 75

ПОГРЕБЕНИЕ

540.00 ЛЕВА

КРЕМАЦИЯ

690.00 ЛЕВА

 1. Изваждане на смъртен акт
 2. Административно обслужване и организация на погребение
  – запазване на ден и час за ритуал
  – консултация за право на гробоползване
  – оформяне на всички документи за организация
  – заявка за погребение
 3.  Извозване от адрес или болница
 4.  Обикновен ковчег
 5.  Драперия
 6.  Монтаж на драперия
 7.  Хладилна камера за 24 часа
 8.  Катафалка в Гробищен парк
 9.  Разкопаване и зариване на нов гроб
 10.  Сваляне от етажи с асансьор
 11.  Товаро-разтоварна дейност
 12.  Подготовка на ковчег
 13.  Надгробен знак – кръст, обикновен
 14.  Некролози – 5 бр.
 15.  Траурни лентички /10 бр. /
 16.  Жито – 1 кг.
 17.  Ритуална погача- 20 топки
 18.  Прибори /по 20 чинийки, лъжички, чашки малки, чашки големи/
 19.  Свещи за опело – 20 бр.
 20.  Доставка на стоки и аксесоари
 21.  Присъствие на служител от фирмата през цялото време
 22.  Такса на фирмата
 1. Административно обслужване
 2. Изваждане на смъртен акт
 3. Извозване от адрес или болница
 4. Сваляне от етажи с асансьор
 5. Запазване на ден и час за кремация
 6. Обикновен ковчег
 7. Драперия
 8. Монтаж на драперия
 9. Подготовка на ковчег
 10. Хладилна камера за 24 часа
 11. Катафалка в гробищен парк
 12. Товаро- разтоварна дейност
 13. Кремация
 14. Урна- PVC, с табелка
 15. Некролози – 5 бр.
 16. Траурни лентички /10 бр./
 17.  Жито – 1 кг.
 18.  Ритуална погача – 20 топки
 19.  Прибори /по 20 чинийки, лъжички, чашки малки, чашки големи/
 20.  Свещи за опело – 20 бр.
 21.  Доставка на стоки и аксесоари
 22. Присъствие на служител от фирмата, през цялото време
 23. Такса на фирмата

В случай, че имате желание и възможности, бихме могли да организираме за Вас  ЛУКСОЗНО погребение, с колкото и каквито пожелаете ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ И ЕКСТРИ

Уважаеми клиенти, ЦЕНАТА НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ НАС КОМПЛЕКСНИ УСЛУГИ  НЕ ВКЛЮЧВА СКРИТИ ТАКСИ И КОМИСИОННИ и са ОКОНЧАТЕЛНИ.

Обадете ни се, ако нещо не сме обяснили добре и е породило у Вас някакви въпроси. На Ваше разположение сме 24 часа в денонощието.

Посочената цена може да се промени, ако пожелаете някои  ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ И ЕКСТРИ

Може да разгледате и готовия ни пакет ЛУКСОЗНО ПОГРЕБЕНИЕ

Важно: Кодексът за социално осигуряване /КСО/ РЕГЛАМЕНТИРА изплащането на средства от ДОО, а именно еднократна помощ за смърт на осигуреното лице, което е видно от написаното по-долу:

 

чл. 11. (1) (Изм. – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Осигурените за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица лица имат право на:

     1. парични обезщетения за:

а) временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест, за санаторно-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или на член от семейството под карантина, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето;

б) трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест;

в) трудоустрояване поради бременност и кърмене;

г) бременност и раждане;

д) отглеждане на малко дете;

е) (нова – ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст;

     2. парични помощи за:

а) инвалидност поради общо заболяване, когато няма основания за отпускане на пенсия;

б) профилактика и рехабилитация;

в) помощно-технически средства, свързани с увреждането;

     3. (нова – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) обезщетения за безработица;

     4. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) пенсии за:

а) осигурителен стаж и възраст;

б) инвалидност поради трудова злополука или професионална болест;

в) инвалидност поради общо заболяване.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) При смърт на осигуреното лице съпругът (съпругата), децата и родителите имат право на еднократна помощ и на наследствена пенсия.

(3) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Паричната помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато осигуреното лице няма необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, е в размер на 60-дневното обезщетение за временна неработоспособност, определено съгласно чл. 41.

Осигурителни права на осигурените за трудова злополука и професионална болест (Загл. изм. – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.)

чл. 12. (1) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) Осигурените за трудова злополука или професионална болест лица имат право на:

     1. парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест, санаторно-курортно лечение, належащ медицински преглед, изследване и/или лечение;

     2. парични помощи за профилактика и рехабилитация;

     3. пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест;

     4. парични помощи за помощно-технически средства, свързани с увреждането.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) При смърт на осигуреното лице, която е в причинна връзка със злополуката или професионалната болест, съпругът (съпругата), децата и родителите имат право на еднократна помощ и на наследствена пенсия.

Осигурителни права на осигурените за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт (Загл. изм. – ДВ, бр. 1от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.)

чл. 13. (1) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) Осигурените за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт имат право на:

     1. пенсия за инвалидност поради общо заболяване;

     2. пенсия за осигурителен стаж и възраст;

     3. парични помощи за помощно-технически средства, свързани с увреждането.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) При смърт на осигуреното лице съпругът (съпругата), децата и родителите имат право на еднократна помощ и на наследствена пенсия.